Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės, Panevėžio seniūnijoje, Molainių ir Šilagalio kaimuose, specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

Planavimo organizatorius – UAB „Domimaks“, buveinė: Panevėžio aplink. 10, Šilagalio k., Panevėžio r. sav., direktorius Ruslanas Mikolaitis, tel. +370 698 34838, el. paštas: info@dominari.lt, interneto svetainė: http://dominari.lt/.

Plano pavadinimas – Vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės, Panevėžio seniūnijoje, Molainių ir Šilagalio kaimuose, specialusis planas.

Plano tikslai – suformuoti ilgalaikes savivaldybės vėjo elektrinių plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą gaunamos elektros tiekimą mažiausiomis sąnaudomis bei neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai; – parengti infrastruktūros specialųjį planą, skirtą vėjo elektrinių parko bei inžinerinių komunikacijų statybai; – numatyti galimą vėjo elektrinių įtaką gamtinei ir gyvenamajai aplinkai bei kompensacines priemones jai sumažinti; – numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą.

Plano rengėjas – UAB „Pajūrio planai“, buveinė: Liepų g. 66, Klaipėda, direktorius Endrius Rolandas Aušra, tel. +370 698 08831, el. paštas: projektai@pajurioplanai.puslapiai.lt, interneto svetainė: http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/.

Specialiojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 130-4650).

Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: Aplinkos apsaugos agentūra, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio skyrius, Panevėžio rajono savivaldybės administracija.
Priimtas sprendimas ir motyvai – planavimo organizatorius priima motyvuotą sprendimą atsižvelgti į subjektų pateiktas pastabas ir atlikti specialiojo plano strateginį pasekmių aplinkai vertinimą. Priimto sprendimo motyvai: – atlikti strateginį pasekmių aplinkai vertinimą reikalauja Panevėžio rajono savivaldybės administracija, Aplinkos apsaugos agentūra ir Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba; – strateginiu pasekmių aplinkai vertinimu bus atliktas poveikio kraštovaizdžiui vertinimas, nustatant planuojamos ūkinės veiklos vystymo galimybes.
Informuojame, kad su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir plano SPAV atrankos dokumentu galima susipažinti planavimo organizatoriaus buveinėje ir planavimo organizatoriaus interneto svetainėje: http://dominari.lt/, o taip pat plano rengėjo buveinėje ir plano rengėjo interneto svetainėje: http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/.

Informacija skelbimui SPAV (1 mb)

Motyvai dėl plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo (3 mb)

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas (18 mb)

 

Kontaktai
 • UAB „Dominari“
 • Panevėžio aplinkl. 13,
  Šilagalio k., Panevėžio r. sav.,
  LT-36220 Lietuva

  info@dominari.lt
  +370 45 45 40 14
  GPS 55.674512, 24.338859
 • UAB „Dominari logistika“
 • Panevėžio aplinkl. 10,
  Šilagalio k., Panevėžio r. sav.,
  LT-36220 Lietuva

  info@dominari.lt
  +370 45 45 40 14
  GPS 55.669001, 24.347666
Susisiekime!