Pranešimas apie parengtą vėjo elektrinių išdėstymo specialųjį planą ir plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitą.

Planavimo iniciatorius – UAB „Domimaks“, Panevėžio aplinkkelis 10, Šilagalio k., Panevėžio r. sav. tel. +37045454014; el. paštas: info@dominari.lt., interneto svetainė: http://dominari.lt/.

Specialiojo plano ir SPAV dokumentų rengėjas – UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, 92100 Klaipėda tel. +370 698 08831, el. paštas: projektai@pajurioplanai.puslapiai.lt., interneto svetainė: http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/.

Specialiojo plano pavadinimas – Vėjo elektrinių išdėstymo specialusis planas Panevėžio rajono savivaldybėje, Panevėžio seniūnijoje, Molainių ir Šilagalio kaimuose.

Specialiojo plano tikslai – suformuoti ilgalaikes savivaldybės vėjo elektrinių plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą gaunamos elektros tiekimą mažiausiomis sąnaudomis bei neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai; – parengti infrastruktūros specialųjį planą, skirtą vėjo elektrinių parko bei inžinerinių komunikacijų statybai; – numatyti galimą vėjo elektrinių įtaką gamtinei ir gyvenamajai aplinkai bei kompensacines priemones jai sumažinti; – numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą.

Su parengtu specialiuoju planu ir SPAV ataskaita galima susipažinti plano rengėjo interneto svetainėje: http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/.

Taip pat planas ir SPAV ataskaita viešinama planavimo iniciatoriaus interneto svetainėje: http://dominari.lt/.

Pasiūlymus dėl specialiojo plano ir SPAV ataskaitos (raštu, elektroniniu paštu) galima teikti plano ir SPAV dokumentų rengėjui iki 2022-01-17.

Viešas visuomenės supažindinimas su specialiuoju planu ir SPAV ataskaita vyks 2022-01-17, nuo 10 val. iki 11 val. internetinėmis priemonėmis adresu: http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt; skiltyje: http://www.pajurioplanai.puslapiai.lt/Vie-inimas/

Pranešimas apie parengtą vėjo elektrinių išdėstymo specialųjį planą ir plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitą

VĖJO ELEKTRINIŲ IŠDĖSTYMO PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE, PANEVĖŽIO SENIŪNIJOJE, MOLAINIŲ IR ŠILAGALIO KAIMUOSE, SPECIALUSIS PLANAS

UAB „DOMIMAKS“ RENGIAMO VĖJO ELEKTRINIŲ IŠDĖSTYMO SPECIALIOJO PLANO PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE, PANEVĖŽIO SENIŪNIJOJE, MOLAINIŲ IR ŠILAGALIO KAIMUOSE,STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

Kontaktai
 • UAB „Dominari“
 • Panevėžio aplinkl. 13,
  Šilagalio k., Panevėžio r. sav.,
  LT-36220 Lietuva

  info@dominari.lt
  +370 45 45 40 14
  GPS 55.674512, 24.338859
 • UAB „Dominari logistika“
 • Panevėžio aplinkl. 10,
  Šilagalio k., Panevėžio r. sav.,
  LT-36220 Lietuva

  info@dominari.lt
  +370 45 45 40 14
  GPS 55.669001, 24.347666
Susisiekime!